1/7 Ananias en Saffira #leesrooster

maandag 9 juli 2018

HANDELINGEN 5 : 1-3, 5

1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?

5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig.

Als je dit Bijbelgedeelte leest heb je dan niet de neiging de Bijbel maar weer snel dicht te doen? Past deze geschiedenis wel in het N.T.? Daar gaat het toch om liefde en niet om wraak? Doet dit geen vreselijk pijn? Moet dit nu echt zo? Zo hard? Moeten hier dan zomaar twee mensen letterlijk dood vallen? Dit zijn een paar vragen die bij eerste lezing zo maar kunnen opkomen.

En daarbij is er in de kerkgeschiedenis in die twee eeuwen na Pinksteren heel wat afgelogen, heel wat gefraudeerd, zijn er penningmeesters geweest die de hele kerk-kas achterover gedrukt hebben en de gemeente berooid hebben achtergelaten. Nergens lezen we dat ze om die redenen dood zijn neergevallen. Waarom dan hier wel?

Die eerste Pinkstergemeente begreep één ding heel goed: hier is een gevecht aan de gang tussen de legers van Satan en zijn trawanten, en het leger van Christus. Ze zeiden het nog in hun gebed na de vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis met citaat uit Psalm 2: “De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de HERE en Zijn Gezalfde”.

De inleidende beschietingen van de Satan mochten niet baten. Dwars door alles heen bleef de gemeente groeien in geloof en in liefde en dus…. ook in aantal. Maar de Satan had meer pijlen op zijn boog. Dat zien we hier. De Satan gaat nu van binnenuit de aanval inzetten op de gemeente.