6/7 De eerste christengemeente in conflict met de joodse leiders. #leesrooster

zaterdag 7 juli 2018

HANDELINGEN 4 : 33-34

33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Here Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34 Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

Als het hier gaat over ‘met grote kracht getuigen’ dan horen we Petrus voortdurend het O.T. citeren. De Messias moest komen om te lijden en te sterven voor het volk. Het is juist die eenheid tussen het O.T. en het N.T. die het kwartje laat vallen. De Heilige Geest werkt door het Woord en door het hele Woord. Die prediking en dat Woord brengt tot inkeer en dat werd nog eens extra onderstreept door tekenen en wonderen die de apostelen deden.

Maar daar bleef het niet bij. De Geest bracht door de prediking de mensen niet alleen tot bekering maar ging ook een gemeenschap vormen. En wat voor een gemeente! We lezen: Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen op vrijwillige basis en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze bleven elkaar trouw door dik en dun. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze loofden God daarbij. Echt een kerk, een gemeenschap vol van liefde en trouw zoals God dat bedoeld heeft.

Hoe kon dat? Dat ging helemaal niet vanzelf. Dat kostte moeite. Dit was helemaal geen club mensen die bij elkaar gingen zitten omdat ze het zo gezellig hadden en ze het zo goed met elkaar konden vinden. Maar dat kwam omdat ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, en daardoor bleven ze bidden en avondmaal vieren en konden ze een gemeenschap blijven vormen.