1/7 De opengevallen plaatsen vervuld. Handelingen

maandag 11 juni 2018

HANDELINGEN 1 : 1-3

1 In mijn eerste ​boek, ​Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van ​Jezus​ beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de ​apostelen​ die Hij door de ​heilige​ Geest​ had ​uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.

Vorige leesroosters zijn al een aantal keren geschreven vanuit de Bijbelboeken Lucas en Handelingen. Beiden zijn geschreven door Lucas (zie vers 1). Hij, ‘arts in ruste’, zijn artsenpraktijk opgezegd om met Paulus mee te gaan op zendingsreis. Op één daarvan heeft hij waarschijnlijk Theofilus ontmoet, een hoge ambtenaar van het machtige Romeinse rijk, maar geboeid door het evangelie van het Koninkrijk van God. Voor hem heeft Lucas eerst een evangelie geschreven dat ging over wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot aan de dag van zijn Hemelvaart.

Nu begint Lucas aan deel twee. Want Jezus is wel naar de hemel gegaan, maar de prediking van het Koninkrijk van God gaat door. In de veertig dagen voor zijn Hemelvaart heeft Jezus met zijn apostelen intensief gesproken. Een workshop als het ware met als onderwerp: al wat het Koninkrijk van God betreft. Jezus opende de Schriften en legde hen uit wat daarin op Hem en dat koninkrijk betrekking had.

Dokter Lucas vertelt hier hoe dit evangelie door de apostelen de wereld in is gegaan. Jezus zelf gaf daar opdracht voor. Iedereen moet er van horen. De belofte van God is een heerlijke belofte voor een verdeelde en verscheurde wereld. Voor alle mensen komt het erop aan burgers van dat koninkrijk te zijn. Met die boodschap gingen de apostelen de wereld in en het heeft ook ons bereikt.

Op Hemelvaartsdag laat Jezus zeggen: Ik kom weer.

Maakt u zich maar klaar om het koninkrijk binnen te gaan als het komt.