3/7 Leesrooster bij zondag 20 (De Heilige Geest, wie is Hij en wat doet Hij ?)

Woensdag 16 mei: Johannes 14:1-4,

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’

Johannes 14: 15-17

15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

 

Eerst stuurt de Geest Gods Gezalfde aan (vorige 2 Schriftlezingen). Straks stuurt de Vader op verzoek van Christus dezelfde Geest naar de wereld. Wat komt Hij doen ?