2/7 Leesrooster bij zondag 20 (De Heilige Geest, wie is Hij en wat doet Hij ?)

Dinsdag 15 mei: Lukas 4:14-21

14Jezus​ keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de ​synagogen​ en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in ​Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op ​sabbat​ naar de ​synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de ​boekrol​ van de ​profeet​ ​Jesaja​ overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

18‘De ​Geest van de ​Heer​ rust op mij,

want hij heeft mij ​gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19om een ​genadejaar​ van de ​Heer​ uit te roepen.’

20Hij rolde de ​boekrol​ op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de ​synagoge​ waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

Jezus leest in de synagoge het stukje dat wij gisteren lazen. Hoezo in vervulling horen gaan ? Is de wereld er meteen beter van geworden, als Hij dit voorleest ?