1/7 Leesrooster bij zondag 20 (De Heilige Geest, wie is Hij en wat doet Hij ?)

Maandag 14 mei:

Jesaja 61:1-3

1De ​geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij ​gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen ​harten​ hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2om een ​genadejaar​ van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3om aan Sions treurenden te schenken
een ​kroon​ op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van ​gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

De Gezalfde van de HEER doet door de Geest veel moois. Welke eigenschappen van God vind je terug in dit werk van zijn Geest ?