7/7 Leesrooster De Emmausgangers – Lucas 24

zondag 15 april 2018

LUCAS 24 : 31-35

31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons ​hart​ niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De ​Heer​ is werkelijk uit de dood ​opgewekt​ en Hij is aan ​Simon​ verschenen!’ 35 De twee ​leerlingen​ vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

En dan aan de maaltijd gaan hun ogen helemaal open, als zij Hem het brood zien uitdelen en de zegen horen uitspreken. Dan beleven zij het grote wonder, dat het toch waar is: HIJ LEEFT! Hoe is het mogelijk dat Hij niet dood is maar leeft? God weet het. En nu zij ook, en wij, en al die andere mensen voor wie Lucas geschreven heeft. Er zijn veel vragen te stellen waarom zij Hem nu ineens herkenden. Het staat er niet, dus is het ook niet zo belangrijk voor ons. En als God hun de ogen geopend heeft, is Hij opeens verdwenen.

Hadden zij Hem niet uitgenodigd, dan was de ontmoeting met de levende Heer aan hen voorbijgegaan en zaten zij nu nog in diepe rouw. Daarom ook voor ons de vraag: nodigen wij Hem uit op onze levensweg om bij ons binnen te komen en geven wij Hem plaats aan onze tafels en in onze huizen?

Tenslotte: nadat de Emmaüsgangers de Here herkend hadden, konden zij niet langer thuis blijven en gingen die hele weg terug. Zij zouden het de anderen vertellen. Hun leven was compleet veranderd. Niet meer somber en bedroefd maar altijd blijde, zoals Paulus later zou schrijven.

Dat is ook de boodschap naar ons: Leef bij een geopende bijbel en wees blij en verheugd omdat u deze Here en Heiland kent en laat dat ook blijken aan anderen om u heen!