6/7 Leesrooster De Emmausgangers – Lucas 24

zaterdag 14 april 2018

LUCAS 24 : 28-30

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen aan ​tafel​ aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.

Mensen gaan op velerlei wegen. En zijn wij ook niet op weg naar Jezus toe? en praten wij met Hem? Dat Hij onze nood kent en ons troost en ons geloof geeft en de ogen opent voor de echte dingen die in ons leven van belang zijn.

Dan zal de Bijbel open moeten, er uit lezen. Leef vanuit die geopende bijbel met uw Heiland. Daar moet je ook om bidden, dat Hij je ogen opent en daarbij ook je hart opent voor Hem. Dat kan Hij alleen maar zelf doen door zijn Geest. Dus open staan voor de Schriften om ons geloof te verdiepen, om ons door Hem zelf te laten overtuigen, zeker als het gaat om het hart van de Schrift, het evangelie rond Goede Vrijdag en Pasen.

En tenslotte de uitnodiging: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde”.

De mannen waren thuis gekomen. Jezus moest nog verder. Maar de mannen konden niet van Hem scheiden, zo waren zij met Hem vertrouwd geraakt. “Brandde ons hart niet?” Zij nodigen Hem beleefd maar dringend uit.

En de Here blijft en als gast neemt Hij de eervolle taak op Zich om de maaltijd te openen, het brood te breken en de zegen uit te spreken.