5/7 Leesrooster De Emmausgangers – Lucas 24

vrijdag 13 april 2018

LUCAS 24 : 25-27

27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij ​Mozes​ en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op ​weg​ waren. ​Jezus​ deed alsof hij verder wilde ​reizen.

Die zgn. vreemde man gaat hen onderwijzen, Hij opent de bijbel, de bijbel die zij toen hadden en zegt: “Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Waar hebben de profeten dan anders over gesproken? Neem Gen. 3:15: Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Neem Psalm 22, die psalm spreekt in alle toonaarden en tot de kleinste details van Mij, in mijn lijden en sterven. Neem Jesaja 53, waar zo intens gesproken wordt over de lijdende knecht des Heren, dat is toch de Messias?”

En zo ging Jezus verder, de ene tekst na de andere, het hele Oude Testament door. Laat toch niemand zeggen, dat het Oude Testament niet op Christus betrokken is! Je hoort dat nog wel eens om je heen dat het Oude Testament heeft afgedaan. Welnu, de Here Jezus ziet dat in ieder geval anders! En wij doen er goed aan Hem hierin te volgen. Want anders gaan je ogen niet open voor de betekenis van het lijden en sterven van onze Heiland. Uit het Oude Testament wordt ons de weg gewezen om te begrijpen waarom de Messias moest lijden teneinde onze Verlosser te worden en onze zonden te verzoenen.

Het wordt stil op de weg naar Emmaüs. De klachten van de twee wandelaars verstommen en de leegte in hun hart verandert in een brandende gloed, toen die vreemdeling daar in hun midden hen zo inwijdde in geheimen, die zij met hun verstand misschien nog wel wisten, maar met het hart compleet waren kwijtgeraakt…