4/7 Leesrooster De Emmausgangers – Lucas 24

donderdag 12 april 2018

LUCAS 24 : 22-26

22 Toen die vrouwen vanmorgen vroeg naar het ​graf​ gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er ​engelen​ aan hen waren verschenen. De ​engelen​ zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het ​graf​ gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar ​Jezus​ zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de ​Messias​ al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’

Het werd een interessant gesprek, daar op weg naar Emmaüs. Die onbekende heeft beide mannen heel wat te zeggen en uit te leggen. Hij vertelt hen wat Hij hen al vaker verteld had. Hij wijst deze discipelen weer eens op wat er in de boeken van het Oude Testament staat.

Een gesprek dat uitnodigt tot bezinning, bezinning op Mozes en de profeten. Daar hadden de discipelen eigenlijk nog nooit zo erg bij stil gestaan. Net zo min als wij trouwens, toch? Zij hadden graag geloofd, dat Jezus de Messias was, toen Hij zulke wondere genezingen deed en mooi sprak over God en Zijn Koninkrijk.

Maar verder hadden zij over Hem eigenlijk weinig nagedacht, ook niet toen Jezus de discipelen er op had gewezen dat Hij lijden moest, en niet één keer, maar verschillende keren. Traag en onverstandig als mensen zijn, hadden zij alleen maar aangenomen, wat in hun kraam te pas kwam. Zij hadden nooit verder gedacht. Daarom moesten die mannen onderwezen worden. De Bijbel moest open.

Is dat bij ons ook niet dikwijls het geval. Laten wij onze bijbel ook niet te vaak dicht?