Vasten #leesrooster Lucas 5 2/7

dinsdag 13 februari 2018
LUCAS 5 : 22-26

22 Maar ​Jezus​ begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23 Wat
is gemakkelijker, te zeggen: “Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven” of: “Sta op en loop”? 24 Ik zal u laten zien
dat de ​Mensenzoon​ volmacht heeft om op aarde ​zonden​ te ​vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde:
‘Ik zeg u, sta op, pak uw ​bed​ en ga naar huis.’ 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle
aanwezigen op, pakte het ​bed​ waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God
loofde. 26 Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben
we iets ongelooflijks gezien!’

Wat was voor de Here gemakkelijker: de verlamde genezen of vergeven?
Iedereen kan zeggen: ik vergeef je. Toch? Maar als je tegen een verlamde zegt: Sta op, dan blijkt
meteen of je woorden effect hebben. Maar bij de Here Jezus is het andersom. Eigenlijk kan alleen
God zonden vergeven. Als Jezus die verlamde geneest, dan krijgt Hij ongetwijfeld applaus. Geweldig!
Maar als Hij zonden gaat vergeven, dan gedraagt Hij Zich alsof Hij God is. En dan kun je maar twee
dingen doen: voor Hem knielen of Hem verwerpen.
Daarbij weet Jezus, dat, als Hij vergeeft, Hij daar zelf de prijs voor moet betalen, de gang naar het
kruis, de straf dragen ook van deze verlamde man. Zo hoor je Hem het moeilijkste werk doen, als Hij
zegt: “Uw zonden zijn u vergeven”. Dat kan Hij alleen zeggen omdat Hij onderweg is naar Golgotha.
En die vergeving is het grootste geschenk voor die verlamde man. Ook als hij verlamd zou blijven, hij
zou vrede hebben met God. En om te laten zien dat Hij bevoegd is tot vergeving, geneest Jezus die
man. Hij die vergeeft geneest het leven. En dat in die volgorde. Ook vandaag geldt: van vergeving
word je beter!