Leesrooster 7/7, Joh. 4 : 43 “De zoon van de hoveling”

zondag 11 februari 2018
JOHANNES 4 : 53+54

53 De vader besefte dat dit het moment was dat ​Jezus​ tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij
kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed ​Jezus​ toen hij uit Judea naar Galilea was
teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

Een dan gebeurt er nóg een wonder. Thuis wacht een blijde vrouw op hem en zijn kind. Hij vertelt
wat er is gebeurd. En ook zij komen tot geloof. En de dienaren, de slaven en slavinnen die met de
ouders hadden meegeleefd. Heel het huis komt tot geloof…zij weten nu dat de Here Jezus machtig is.
Ze vertrouwen helemaal op Hem. Ze willen niet meer verder zonder de Here. Hij betekent van nu af
aan alles in hun leven. Hun hele leven wordt er anders van. De Here Jezus… is niet maar een
wonderdokter, of een goede profeet, maar ze vereren Hem als God. Ze voelen zich veilig bij Hem.
En dát…dat is het grootste wonder. Dat die jongen beter werd… prachtig! Als je zieke kind, man of
vrouw beter wordt… dank er God voor. Maar er is iets wat nog mooier is. Namelijk dat je gelooft! De
Here gaf deze hoveling zijn kind terug. Maar Hij geeft meer. Zo is de Here, altijd meer geven. Meer
dan die hoveling hoopte. Meer dan wij bidden. Jezus geeft Zichzelf aan deze man, aan zijn gezin en
aan zijn slaven. De Here wil midden in hun en in ons leven staan. Dat is het grootste wonder, dat
mensen vol raken van Jezus.
Niet altijd worden mensen beter. Maar dan laat de Here ze niet in de steek. Hij geeft zichzelf dan aan
die zieke man, die zieke vrouw of dat zieke kind. Hij maakt hen klaar om bij de Here in de hemel te
komen waar niemand meer ziek is.
En dat is het wonderlijkste, het meest bijzondere wat er bestaat. Wat is er mooier dan vertrouwen
op Hem, met Hem praten, van Hem houden. Als u dat moeilijk vindt…? Bidt er om. Here Jezus doe
dat wonder ook bij mij. Geef mij geloof.
Want wie in Hem gelooft, zal leven…ook al is hij gestorven.