Van wie ben jij er één? Van de Schepper van hemel en aarde! 4/7 #leesrooster HC 9

Donderdag 11 januari: Filippenzen2:5-11

5Laat onder u de gezindheid heersen die ​Christus​ ​Jezus​ had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een ​slaaf​ en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het ​kruis.9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van ​Jezus​ elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus​ ​Christus​ is ​Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Hoog verheven: betekent dat dat de Vader de zaak definitief overgedragen heeft aan de Zoon (vers
11, zie ook 1 Kor. 15:24-28) ?