Van wie ben jij er één? Van de Schepper van hemel en aarde! 3/7 #leesrooster HC 9

Woensdag 10 januari:

Jesaja 40:12-17

12Wie heeft de wateren met holle hand omvat,

de hemel gemeten met een ellenmaat?

Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?

Wie heeft de bergen gewogen op een ​weegschaal,

de heuvels met balans en ​gewichten?

13Wie heeft de ​geest van de HEER​ gemeten?

Heeft iemand hem ooit raad gegeven?

14Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht?

Wie leidt hem op de paden van het recht?

Wie leidt hem naar de wijsheid?

Wie toont hem de weg van het inzicht?

15In zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,

als een stofje op een ​weegschaal;

de eilanden weegt hij als zandkorrels.

16Zelfs de Libanon levert te weinig hout,

te weinig wild voor een ​brandoffer.

17De volken betekenen niets in zijn ogen,

voor hem zijn ze minder dan niets.

Jesaja 40: 27-31

27Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?

28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,

zijn wijsheid is niet te doorgronden.

29Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft hij macht in overvloed.

30Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,

zelfs sterke helden struikelen,

31maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Opnieuw presenteert God zich als Schepper. Met dezelfde bedoeling als bij Job (gisteren) ? Waar wil
Hij zijn volk van overtuigen ?