Van wie ben jij er één? Van de Schepper van hemel en aarde! 2/7 #leesrooster HC 9

Dinsdag 9 januari: Job 38:1-15

1En de HEER antwoordde ​Job​ vanuit een storm. Hij zei:

2‘Wie is het die mijn besluit bedekt

onder woorden vol onverstand?

3Sta op, ​Job, wapen je;

ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.

4Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?

Vertel het me, als je zoveel weet.

5Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?

Wie strekte het meetlint over haar uit?

6Waar zijn haar sokkels verankerd,

wie heeft haar ​hoeksteen​ gelegd,

7terwijl de morgensterren samen jubelden

en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?

8En wie sloot de zee af met een deur,

toen ze uit de schoot van de aarde brak?

9Ik hulde haar in een gewaad van wolken

en omwond haar met donkere nevels.

10Ik legde haar mijn grenzen op

en sloot haar af met deur en grendelbalk,

11en zei: “Tot hiertoe en niet verder,

dit is de grens die ik je trotse golven stel.”

12Heb jij ooit de morgen ontboden,

de dageraad zijn plaats gewezen,

13om de uiteinden van de aarde te pakken

en de goddelozen van haar af te schudden?

14Als klei waarin een ​zegel​ wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm,

haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.

15Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht,

hun opgeheven arm wordt gebroken.

God presenteert zich aan Job als Schepper. Wat wil Hij daarmee bereiken ?