Van wie ben jij er één? Van de Schepper van hemel en aarde! 1/7 #leesrooster HC 9

Maandag 8 januari: Romeinen 8:12-17

12Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de ​Geest van God​ worden geleid, zijn ​kinderen​ van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods ​kinderen​ zijn. 17En nu we zijn ​kinderen​ zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met ​Christus​ zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Wij mogen Vader zeggen tegen de Vader van Jezus Christus. Wie leert ons dat ? Hoe ?