4/7 Leesrooster, het geslachtsregister van Matteus 1

donderdag 7 december 2017

MATTEUS 1 : 5

5 Salmon verwekte ​Boaz​ bij Rachab, ​Boaz​ verwekte Obed bij ​Ruth,

JOZUA 2 : 8-11

8 Rachab ging naar het ​dak​ voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. 10 Wij hebben gehoord dat de HEER de ​Rietzee​ voor jullie heeft drooggelegd en dat jullie ​Sichon​ en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de ​Jordaan, hebben vernietigd. 11Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het ​hart​ en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde.

Als Matteus aan de Joden in zijn dagen duidelijk wilde maken dat Jezus van Nazaret de Messias is, in wie zij moeten geloven, dan (zo zouden wij zeggen) dan moet hij de Christus wel zo gunstig mogelijk voorstellen en vooral zijn roemrijke afkomst duidelijk maken. Maar Matteus laat de minder mooie kant niet weg. De Messias is geboren uit zondaren en heidenen om zo zondaren en heidenen te redden. Lees de geschiedenis van Rachab, een heidense hoer. Onvoorstelbaar, stammoeder van de Messias. En toch, een heidense zondares met geloof en geloofsdaden.

De geschiedenis van haar en de twee verspieders is bekend. Rachab heeft ook de verhalen gehoord. Iedereen is bang. Maar dat heeft op haar een wonderlijke uitwerking en zij komt zelfs met een geloofsbelijdenis over wie de Here is: ‘De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde’. Rachab vertrouwt haar leven in geloof toe aan Israëls God. Daarom lezen we in Hebr. 11:31 ‘Door haar geloof ontving de ​hoer​ Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen.’

Ze trouwde later met Salmon, de zoon van Nachson. Deze schoonvader van Rachab was ‘vorst der Judeeërs’ en haar man, Salmon dus zoon van een Judese vorst. Zij trouwt dus om zo te zeggen met een prins. Zo wordt Rachab geplaatst op de weg van God naar de grote Vorst uit Juda’s stam!