3/7 Leesrooster, het geslachtsregister van Matteus 1

woensdag 6 december 2017

Matteus 1 : 3

3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,

De eerste vrouw hier genoemd is Tamar en zij krijgt twee zonen, met als vader Juda. Was Juda wettig getrouwd met Tamar? Nee, Tamar was de vrouw van een al vroeg overleden zoon van Juda, dus zijn schoondochter, lees Genesis 38. Juda belooft dat zij met een andere zoon van hem mag trouwen. Maar hij komt die belofte niet na. Tamar wil per se moeder worden in het huis en de stam van Juda. Uiteindelijk vermomt als prostituée verleidt ze haar schoonvader, Juda. Het lijkt wel een soap, een flodderroman. Juda, die ging wonen onder heidense Kanaänieten, hij pleegde overspel en bedrog en leek onder te gaan in zonde en verderf. Wat zal satan in z’n vuistje gelachten hebben toen dat alles in het leven van Juda mogelijk bleek. Gods weg en werk van verlossing leek volledig geblokkeerd. Satan die de hiel van het vrouwenzaad zou vermorzelen, zien we hier aan de gang.

Als eerste (van de tweeling) wordt Peres geboren. Zijn naam is nu veelzeggend: Doorbraak! God breekt door vastgelopen menselijke kaders heen. Peres, stamhouder in het huis van Juda. Het staat er zo kort: Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Maar wat een worsteling tussen vrouwenzaad en slangenzaad, demonstratie van satans macht en woeden. Maar ook: wat een doorbraak van de Here God, die zich niet laat tegenhouden. Uit deze poel van zonde komt Christus.

Tamar wilde moeder worden. Welnu, zij wordt zelfs stammoeder van onze Here en Heiland, van Hem die zijn volk zou komen redden van hun zonden.