2/7 Leesrooster, het geslachtsregister van Matteus 1

dinsdag 5 december 2017

MATTEUS 1 : 3-5

3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,

4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,

5 Salmon verwekte ​Boaz​ bij Rachab, ​Boaz​ verwekte Obed bij ​Ruth,

In dit geslachtsregister nemen vrouwen een opvallende plek in. Maar waarom juist deze vrouwen en niet bijvoorbeeld iemand als Sara? Of Rebekka? Deze vrouwen zijn eigenlijk allemaal een buitenbeentje. Ze vielen op de één of andere manier buiten de maatschappelijke orde. Maar hier krijgen ze een ereplaats in de stamboom van Jezus en dat is veelzeggend. Want juist doordat ze zijn wie ze zijn, verwijzen zij naar de grote zoon van David. Van Hem staat geschreven dat Hij de gestalte van God had en dat Hij afstand deed van zijn God-gelijkheid en de gestalte van een dienstknecht aannam. Om uiteindelijk de allerhoogste te worden en de naam kreeg die boven alle namen uitgaat. Jezus Christus, de Heer.

Als we ons in de personen achter die namen verdiepen dan komen we op het spoor van de boodschap vanwege hun plaats in de stamboom van de Here Jezus.

Soms gaat het om een hartverwarmende geschiedenis, zoals die van Ruth. Maar ook om harde feiten, daden en gebeurtenissen waar je jezelf en in ieder geval je kinderen het liefst verre van wilt houden. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Tamar. En wat denkt u van Rachab, ook geen beste.

Advent is geen tijd van knusse warmte, geen tijd van samen bij elkaar kruipen rond haardvuur en kaarslicht. Let wel: er is niets mis met knusheid en warmte en kaarslicht. Maar het is niet het kenmerk van Advent. Dát is een tijd waarin we met de neus op de feiten worden gedrukt: zonder God zijn we nergens. Zonder Jezus, de Christus, kunnen we niet.