1/7 Leesrooster, het geslachtsregister van Matteus 1

MATTEUS 1 : 1, 2 + 17

1 Overzicht van de afstamming van ​Jezus​ ​Christus, ​zoon van ​David, zoon van ​Abraham. 2 Abraham​ verwekte ​Isaak, ​Isaak​ verwekte ​Jakob, ​Jakob​ verwekte Juda en zijn broers, 

17 Van ​Abraham​ tot ​David​ telt de lijst dus veertien generaties, van ​David​ tot de ​Babylonische ​ballingschap​ veertien generaties, en van de ​Babylonische ​ballingschap​ tot ​Christus​ veertien generaties.

In een tijd en in een wereld waar alles op z’n kop lijkt te staan mogen we christen zijn. Moord en doodslag, oorlog, haat en vijandschap zijn aan de orde van de dag. Velen zien het niet meer zitten. Geen idee waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Problemen in eigen leven, gezin, familie, vriendenkring of in de kerk.

Als christen weten we dat er een weg is in deze wereld. God baant door de eeuwen heen voor Zijn kinderen een weg tot redding. Mozes sprak er al over in die bekende oudejaarspsalm 90, dat wij zijn opgenomen in de geschiedenis van God. En we zingen met ps. 90 vs.1 “Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond”.

Deze week staan we stil bij het geslachtsregister van Matteus 1. Zo’n geslachtsregister sla je meestal óver bij de bijbellezing. En dat is jammer, want er staat veel rijkdom in zo’n hoofdstuk. Het staat niet voor niets in de bijbel, in Gods Woord.

In het eerste bijbelhoofdstuk van het Nieuwe Testament laat ook Matteus zien dat God voor zijn volk een weg baant door de geschiedenis, door de eeuwen heen. En weet u wat nu het bijzondere is voor die tijd dat Matteus zijn evangelieverhaal schrijft? Dit, dat hij er ook namen van vrouwen bij zet. Dat waren de mensen vroeger (in die tijd) niet gewend, vrouwen waren immers niet belangrijk?! En juist deze vrouwen, deze moeders krijgen hier een opvallende plek.