Vader,​ ​geef​ ​ons​ ​wat​ ​we​ ​vandaag​ ​nodig​ ​hebben. 2/7 #leesrooster

Dinsdag 10 oktober: Deuteronomium 8:1-10

1Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die deHEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw ​hart​ leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEERvoortbrengt. 4Veertig jaar lang raakten uw ​kleren​ niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn ​kind​ opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ​ontzag​ voor hem te tonen.

7Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, ​bronnen​ en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van ​olijven​ en honing, 9een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. 10Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft.

Wat leerde de HEER zijn volk in de woestijn ? Waarom op deze manier ?