2/7 Handelingen 27 – Paulus schipbreuk op Malta + Hemelvaart

dinsdag 28 mei 2019

HANDELINGEN 27 : 39-44

39 Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. 41 Ze stootten echter op een zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de golven begon de ​achtersteven​ te breken. 42 De ​soldaten​ vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 43 Maar de ​centurio, die wilde dat ​Paulus​ in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan 44 en daarna de anderen, op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal.

Het grote wonder van Handelingen 27 en ook de opvallende slotsom van deze moeitevolle reis is het laatste vers: ,,Zo kwamen allen behouden aan land’’. Terwijl er op die reis al zo veel verschrikkelijke dingen waren gebeurd is dit heel bijzonder. Er staat niet: ,,zo kwam Paulus of Julius, de hoofdman, of de kapitein of de stuurman, behouden aan wal’’ maar ,,zo kwamen allen behouden aan wal’’.

De kern van dit wonder is dat een gevangene aan boord deze redding al heeft voorspeld, van tevoren. Juist toen iedereen alle hoop op redding had verloren was hij opgetreden op het schip. Een engel van zijn god, de god van de Joden, had tegen hem gezegd: ,,Allen die met u varen, heeft God u geschonken’’ (27:24). En deze gevangene had toen ook gezegd: ,,We moeten op één of ander eiland stranden’’ (27:26).

Eilandbewoners zagen mensen bij de rotsige kust omhoog klauteren, naamloos, verkleumd en hongerig. Vijf, tien, nee nog veel meer. Je zag steeds meer mensen uit het water opduiken, zwemmend, wadend of zich vastklampend aan wrakhout. Er leek geen eind aan te komen. Het werden er wel honderd en nog hield het niet op. Tenslotte telde men met moeite en verbazing 276 mensen (Hand. 27:37) die het strand bevolkten. Een complete scheepsbevolking. Iets heel bijzonders.