1/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

maandag 10 juni 2019

HANDELINGEN 2 : 4-7

4 En zij werden allen vervuld met de ​Heilige​ Geest​ en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: ‘Zie zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

De Here had gezegd: “Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt, kracht om Mijn getuigen te zijn” (Hand 1:5, 8). En toen het gebeurde kon iedereen het merken. De mensen zeiden: “Hé, wat raar zijn dat geen Galileeërs uit dat onderontwikkelde Galilea? Hoe kunnen zij al die talen spreken? Moet je ze horen over Gods grote daden, over Gods liefde en redding. Ongelooflijk, hoe is dat mogelijk?” Ja, als je vol wordt van de Geest, dan ga je over Gods grootheid en goedheid praten. Dáár zijn zij dus vol van.

U kent ze wel, familieleden, vrienden of collega’s. Zodra ze in gesprek raken gaat het over auto’s, computers, de vakantie of waar de kranten en radio en TV vol van zijn: voetbal, wielrennen, etc…… Ze kunnen er niet over zwijgen. Waarvan hun hart vol is daarvan stroomt de mond over. Soms bij het irritante af. Kunnen ze (we) nog wel ergens anders over praten?

Waar was men op de Pinksterdag vol van?? Lukas schreef op: Ze spraken over de grote daden van God. Jezus’ volgelingen zijn vol van het werk dat God doet. Gods grote daden vullen hun hart en hun gedachten. Ze kunnen niet meer zwijgen. De boodschap van Pinksteren is ook: als de Geest jou vult, dan gaat Hij jou inzetten voor het werk van de Here. En als je dan een bijzondere roeping of taak krijgt, dan geeft Hij je daar ook de nodige gaven en krachten voor. Hoor maar: die eenvoudige vissers, ze praten in alle talen. En wat een moed, gewoon midden in dat vijandige Jeruzalem spreken ze als profeten. De Geest is in hen om hen sterke getuigen te maken in die vijandige wereld.